Zobowiązany do alimentacji wyzbywa się majątku?

Wielu dłużników alimentacyjnych wiedząc, że osoba uprawniona będzie dochodziła swoich świadczeń alimentacyjnych przed sądem, wyzbywa się majątku. Ich celem jest zmniejszenie swoich możliwości majątkowych i zarobkowych. Czy takie zachowanie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych?

Czytaj dalej „Zobowiązany do alimentacji wyzbywa się majątku?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Kiedy rozwód bez orzekania o winie?

Orzekając rozwód sąd musi orzec o tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady umożliwiający orzeczenie rozwodu bez rozstrzygania o winie którejkolwiek ze stron. W artykule dowiesz się, kiedy możliwy jest rozwód bez orzekania o winie.

Czytaj dalej „Kiedy rozwód bez orzekania o winie?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Pozytywne przesłanki rozwodowe

Pozytywne przesłanki rozwodowe

Rozwód jest instytucją prawną pozwalającą rozwiązać małżeństwo za życia małżonków. Można powiedzieć, że polskie prawo rodzinne opiera się na pewnych zasadach. Są to niewątpliwie zasady trwałości małżeństwa, ochrony rodziny założonej przez małżonków oraz ochrony dobra małoletnich dzieci.

Mając na względzie powyższe zasady, aby zakończyć małżeństwo przez rozwód  nie jest wystarczająca wola jednego czy nawet obojga małżonków. Konieczne jest spełnienie określonych przez prawo przesłanek wskazanych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Te z kolei możemy podzielić na przesłanki pozytywne i negatywne. Sad rozpatrujący sprawę rozwodową, powinien w pierwszej kolejności ustalić czy zaistniały przesłanki pozytywne, a następnie zbadać czy nie zaistniały przesłanki negatywne. W dzisiejszym wpisie postaram się przedstawić jakie wyróżniamy pozytywne przesłanki rozwodowe.
Czytaj dalej „Pozytywne przesłanki rozwodowe”

Autor: Aleksandra Urban

Alimenty do kiedy

Do kiedy trzeba płacić alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny, a więc obowiązek dostarczania środków utrzymania przez rodziców w stosunku do dziecka jest zagadnieniem niezwykle istotnym, a jak pokazuje praktyka – w wielu przypadkach rozumianym błędnie. Oprócz kwestii związanych z tym czy taki obowiązek istnieje, wśród społeczeństwa istnieje przekonanie, że obowiązek alimentacyjny jest ograniczony do określonego wieku dziecka.. Najczęściej wskazuje się, iż obowiązek alimentacyjny ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko 18 lat, inni wskazują na 25 rok życia, a jeszcze inni na ukończenie przez dziecko 26 lat. Jak jest naprawdę? Czy Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ogóle wyznacza granicę wieku?

Czytaj dalej „Do kiedy trzeba płacić alimenty na dziecko?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉