Pozew o zapłatę – ile wynosi opłata od pozwu?

Wnosząc do sądu powództwo o zapłatę powinniśmy co do zasady uiścić opłatę od pozwu. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę od pozwu w wysokości stałej lub stosunkowej. Wysokość tej opłaty zależy od tzw. wartości przedmiotu sporu (WPS). Wartość przedmiotu sporu to w dużym uproszczeniu kwota pieniężna, której dochodzisz sądownie. Ile wynosi opłata od pozwu o zapłatę?

Opłata stała lub stosunkowa

Celem ustalenia prawidłowej wysokości opłaty od pozwu należy zwrócić szczególną uwagę na treść art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.).

Art. 13 u.k.s.c.

 1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
  1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
  2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
  3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
  4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
  5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
  6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
  7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.
 2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Z przepisu tego wynika, że dla roszczeń do 20.000,00 złotych opłata od pozwu jest stała i wynosi od 30,00 złotych do 1.000,00 złotych (w zależności od wartości przedmiotu sporu).

W przypadku roszczeń (wartości przedmiotu sporu) przekraczających 20.000,00 złotych opłata od pozwu jest tzw. opłatą stosunkową. Wynosi ona 5% tej wartości, ale nie więcej niż 200.000,00 złotych.

Przykłady:

 1. Dla pozwu o zapłatę kwoty 18.000,00 złotych opłata od pozwu wynosi 1.000,00 złotych.
 2. Dla pozwu o zapłatę kwoty 180.000,00 złotych opłata od pozwu wynosi 9.000,00 złotych.
 3. Dla pozwu o zapłatę kwoty 18.000.000,00 złotych opłata od pozwu wynosi 200.000,00 złotych.

Opłatę zaokrąglamy w górę do pełnego złotego

Pamiętaj o tym, że końcówkę opłaty należy zawsze zaokrąglić w górę do pełnego złotego. Wynika to z art. 21 u.k.s.c.

Przykład:

Dla pozwu o zapłatę kwoty 55.555,00 złotych opłata od pozwu wynosi 2.778,00 złotych (a nie 2.777,75 złotych)

Na jak rachunek bankowy należy uiścić opłatę sądową?

Na rachunek bankowy sądu, do którego wnosimy pozew.

O tym jak ustalić numer rachunku bankowego danego sądu dowiesz się w innym artykule.

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉