Zobowiązany do alimentacji wyzbywa się majątku?

Wielu dłużników alimentacyjnych wiedząc, że osoba uprawniona będzie dochodziła swoich świadczeń alimentacyjnych przed sądem, wyzbywa się majątku. Ich celem jest zmniejszenie swoich możliwości majątkowych i zarobkowych. Czy takie zachowanie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych?

Określając wysokość świadczeń alimentacyjnych na rzecz osoby uprawnionej sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby tej osoby oraz możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej. W praktyce zdarzają się takie sytuacje, gdzie osoba zobowiązana do alimentacji wyzbywa się majątku. Celem takiego zachowania jest ograniczenie swoich możliwości majątkowych i zarobkowych. Takie działania polegają przede wszystkim na dokonywaniu czynności prawnych nieodpłatnych (jak darowizny) lub odpłatnych, ale przy braku równowartości świadczeń (np. sprzedaż rzeczy za „złotówkę”). Zobowiązany do alimentów może też zrzec się przysługującego mu spadku, albo zrzec się zatrudnienia lub zmienić mnie na mniej zyskowne. Osoba uprawniona do alimentów, która chce wnieść pozew przeciwko osobie zobowiązanej, nie jest jednak na straconej pozycji.

Co na to kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Art.  136 k.r.o.

Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Wskazane przeze mnie zachowania stanowią tylko przykład możliwych działań zobowiązanego. Wszystkie takie czynności dokonane w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych nie wpływają jednak na możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Sąd traktuje je tak, jakby ich nie było. Dzięki temu, mimo wyzbywania się majątku, możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego ustalone zostaną na takim poziomie, jakby nie dochodziło do wyzbywania się majątku przez zobowiązanego..

Wskazany wyżej przepis ma na celu ochronę interesu osoby uprawnionej do alimentów. Dlatego osoba uprawniona powinna przed sądem wykazać, że konkretne działania zobowiązanego podejmowane były w sposób celowy w celu jego pokrzywdzenia. Dzięki temu sąd nie będzie brał tych czynności pod uwagę przy ustalaniu możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego.

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj wynik równania (liczba) *