Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia?

Zawezwanie do próby ugodowej jest rodzajem postępowania pojednawczego przed sądem, w którym jedna ze stron wzywa drugą do zawarcia ugody o określonej treści. Czy wiele takich postępowań kończy się zawarciem przez strony ugody sądowej? Nie. To raczej pojedyncze przypadki. Zawezwanie odgrywa jednak istotną rolę w kwestii terminu przedawnienia.

Czytaj dalej „Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉