Dochody nieujawnione a odpowiedzialność karnoskarbowa

Dochody nieujawnione to przyjęte w praktyce określenie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych. Sankcyjny, zryczałtowany podatek od takich przychodów wynosi aż 75% podstawy opodatkowania. Czy poza konsekwencjami podatkowymi podatnik powinien obawiać się skutków karnoskarbowych?

Czytaj dalej „Dochody nieujawnione a odpowiedzialność karnoskarbowa”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Jazda po alkoholu – kiedy przestępstwo, a kiedy wykroczenie?

Jazda pod wpływem alkoholu może być przestępstwem, wykroczeniem albo… ani jednym, ani drugim – jeśli zmieścisz się w dopuszczalnym przez ustawodawcę „limicie”. W artykule dowiesz się wszystkich istotnych zagadnień związanych z jazdą po alkoholu (m.in. rozróżnienie stanu nietrzeźwości od stanu po użyciu alkoholu, kwalifikacja prawna czynu, konsekwencje prawne).

Czytaj dalej „Jazda po alkoholu – kiedy przestępstwo, a kiedy wykroczenie?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Kiedy wykroczenie skarbowe, a kiedy przestępstwo skarbowe?

Rozróżnienie wykroczenia skarbowego od przestępstwa skarbowego ma istotne znaczenie dla określenia prawidłowej kwalifikacji zarzucanego sprawcy czynu. Dla wykroczenia skarbowego oraz dla przestępstwa skarbowego przewidziane są odmienne konsekwencje karnoskarbowe. Dlatego warto wiedzieć, kiedy czyn stanowi wykroczenie skarbowe, a kiedy przestępstwo skarbowe.

Czytaj dalej „Kiedy wykroczenie skarbowe, a kiedy przestępstwo skarbowe?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Zachowanie terminu do wniesienia pisma w prawie karnym

Zachowanie terminu do wniesienia pisma w prawie karnym odgrywa bardzo ważną rolę zwłaszcza w odniesieniu do środków zaskarżenia (np. apelacja, zażalenie). W przypadku pism wnoszonych osobiście do biura podawczego sądu nie ma wątpliwości, jednak co wówczas, gdy pismo wysyłamy listem?

Czytaj dalej „Zachowanie terminu do wniesienia pisma w prawie karnym”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Przestępstwo rozboju (rozbój) – art. 280 kk

Rozbój jest jednym z przestępstw należących do tzw. przestępstw rozbójniczych. Jest to przestępstwo złożone skierowane w głównej mierze na zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia, a zamach na osobę, jej nietykalność i wolność stanowi jedynie środek, który prowadzi do realizacji tego celu. Jakie muszą zaistnieć przesłanki, aby sprawca popełnił przestępstwo rozboju?

Czytaj dalej „Przestępstwo rozboju (rozbój) – art. 280 kk”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉