Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – jaka forma?

Kupno lub sprzedaż nieruchomości (mieszkanie, dom, działka itp.) to zawsze duże przeżycie dla każdej ze stron. I to niezależnie od tego czy celem jej nabycia/sprzedaży były cele osobiste czy inwestycyjne. Wiążące się z tym emocje nie pomagają przy zawieraniu przedwstępnej umowy sprzedaży. Warto dopilnować, aby takową zawrzeć w formie aktu notarialnego. Dlaczego? Tego dowiesz się w w artykule.

Czytaj dalej “Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – jaka forma?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Kara umowna za nieterminową płatność?

Zastrzeżenie kary umownej jest powszechnie stosowaną praktyką w umowach gospodarczych. Ma ona wiele zalet. Zasadniczym celem kary umownej jest ułatwienie wierzycielowi dochodzenia odszkodowania, którego wysokość została określona w umowie. Czy można żądać kary umownej za nieterminową płatność?

Czytaj dalej “Kara umowna za nieterminową płatność?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia?

Zawezwanie do próby ugodowej jest rodzajem postępowania pojednawczego przed sądem, w którym jedna ze stron wzywa drugą do zawarcia ugody o określonej treści. Czy wiele takich postępowań kończy się zawarciem przez strony ugody sądowej? Nie. To raczej pojedyncze przypadki. Zawezwanie odgrywa jednak istotną rolę w kwestii terminu przedawnienia.

Czytaj dalej “Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Sprzedaż, faktura VAT a przedawnienie

Sprzedajesz towar, wydajesz go kupującemu, wystawiasz fakturę VAT z odroczonym terminem płatności i oczekujesz na przelew. To najczęściej stosowany schemat przy sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorcę. Dotyczy on głównie umów między przedsiębiorcami. Zastanawiasz się jaki jest wówczas termin przedawnienia roszczenia o zapłatę? Możesz być zdziwiony, bo jest on bardzo krótki!

Czytaj dalej “Sprzedaż, faktura VAT a przedawnienie”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Zadatek czy zaliczka – co będzie lepsze?

Zadatek i zaliczka choć brzmią podobnie i mają zbliżony cel w postaci zabezpieczenia wykonania umowy, to jednak różnią się znacznie w skutkach. Wiele osób traktuje te pojęcia jako synonimy, co jest błędne. Istotna różnica między zadatkiem a zaliczką widoczna jest wtedy, gdy druga strona nie wykona świadczenia wynikającego umowy.

Czym różni się zadatek od zaliczki?

Najważniejszą funkcją zadatku jest to, że w razie niewykonania umowy druga strona może od umowy odstąpić i zachować otrzymany zadatek. Jeśli umowy nie wykona strona, która otrzymała zadatek przy zawarciu umowy, to wpłacający zadatek może od umowy odstąpić i żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Można to zobrazować na dwóch przykładowych stanach faktycznych:
1) Wpłaciłeś zadatek i nie wykonałeś umowy – zadatek zostaje zatrzymany przez drugą stronę, która odstąpiła od umowy.
2) Wpłaciłeś zadatek, a druga strona nie wykonała umowy – możesz wówczas odstąpić od umowy i żądać od niej zapłaty dwukrotności kwoty zadatku.

W przypadku zaliczki nie skorzystasz z powyższego uprawnienia. Zatem, niezależnie od tego, kto nie wykonał umowy, zaliczka podlega zwrotowi.

Zdarzają się jednak takie sytuacje, gdzie pomimo wpłaty zadatku podlega on zwrotowi. Odpada wówczas również obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej. Dzieje się tak w razie rozwiązania umowy, braku odpowiedzialności strony za niewykonanie umowy czy też obopólnego ponoszenia tejże odpowiedzialności przez strony.

Co lepsze?

Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie bez znajomości konkretnego stanu faktycznego sprawy. Pewnym jest to, że zadatek wiąże strony umowy znacznie bardziej niż zaliczka. Chociażby możliwość zatrzymania zadatku, czy też uprawnienie do dochodzenia kwoty dwukrotnie wyższej sprawia, że każdej ze stron zależy na wykonaniu umowy. Tym bardziej, że uregulowania dotyczące zadatku są niezależne od faktu wystąpienia szkody.

Umów należy dotrzymywać. W praktyce bywa jednak różnie. Nie mając pewności co do tego, czy wykonasz świadczenie, korzystniejsze będzie dla Ciebie wpłacenie/otrzymanie zaliczki. Inaczej będzie w przypadku, gdy jesteś przekonany o tym, że wykonasz swoje zobowiązanie. Wówczas warto określić w umowie dokonaną wpłatę jako zadatek. Dzięki temu w razie niewykonania umowy przez drugą stronę zadatek zatrzymasz (jeśli go przyjąłeś), albo będziesz mógł żądać zapłaty jego dwukrotności (jeśli go wpłaciłeś).

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉