Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych? lipiec – grudzień 2022

Opóźnienia w płatności w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami to niestety coraz częstszy proceder. Ustawodawca chcąc ograniczyć te praktyki wprowadził tzw. ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wysokość takich odsetek jest wyższa od odsetek ustawowych za opóźnienie. Ich wysokość uzależniona jest (podobnie jak w przypadku odsetek ustawowych, czy też odsetek ustawowych za opóźnienie) od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Ustawodawca przewidział jednak odmienny sposób ustalania stopy referencyjnej NBP. W przypadku odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych ma to miejsce dwa razy do roku – 1 stycznia i 1 lipca.

Czytaj dalej „Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych? lipiec – grudzień 2022”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Pozew o zapłatę – ile wynosi opłata od pozwu?

Wnosząc do sądu powództwo o zapłatę powinniśmy co do zasady uiścić opłatę od pozwu. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę od pozwu w wysokości stałej lub stosunkowej. Wysokość tej opłaty zależy od tzw. wartości przedmiotu sporu (WPS). Wartość przedmiotu sporu to w dużym uproszczeniu kwota pieniężna, której dochodzisz sądownie. Ile wynosi opłata od pozwu o zapłatę?

Czytaj dalej „Pozew o zapłatę – ile wynosi opłata od pozwu?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych? styczeń – czerwiec 2022

Opóźnienia w płatności w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami to niestety coraz częstszy proceder. Ustawodawca chcąc ograniczyć te praktyki wprowadził tzw. ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wysokość takich odsetek jest wyższa od odsetek ustawowych za opóźnienie. Ich wysokość uzależniona jest (podobnie jak w przypadku odsetek ustawowych, czy też odsetek ustawowych za opóźnienie) od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Ustawodawca przewidział jednak odmienny sposób ustalania stopy referencyjnej NBP. W przypadku odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych ma to miejsce dwa razy do roku – 1 stycznia i 1 lipca.

Czytaj dalej „Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych? styczeń – czerwiec 2022”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Czy można odrzucić spadek „na przyszłość”?

Osoby, które mogą być spadkobiercą np. członka rodziny, jeszcze za jego życia zastanawiają się nad kwestią spadkobrania i ich odpowiedzialności. Znając złą sytuację majątkową takiej osoby obawiają się, że nabędą w spadku długi spadkodawcy, które będą musieli spłacać. Nie chcąc uchybić 6-miesięcznemu terminowi z ostrożności chcą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku „na przyszłość”. Czy takie odrzucenie spadku jest skuteczne?

Czytaj dalej „Czy można odrzucić spadek „na przyszłość”?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych? lipiec – grudzień 2021

Opóźnienia w płatności w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami to niestety coraz częstszy proceder. Ustawodawca chcąc ograniczyć te praktyki wprowadził tzw. ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wysokość takich odsetek jest wyższa od odsetek ustawowych za opóźnienie. Ich wysokość uzależniona jest (podobnie jak w przypadku odsetek ustawowych, czy też odsetek ustawowych za opóźnienie) od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Ustawodawca przewidział jednak odmienny sposób ustalania stopy referencyjnej NBP. W przypadku odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych ma to miejsce dwa razy do roku – 1 stycznia i 1 lipca.

Czytaj dalej „Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych? lipiec – grudzień 2021”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉