Termin upływający w sobotę – zmiany od 1.1.2017 r.

1 stycznia 2017 roku wszedł w życie znowelizowany przepis art. 115 Kodeksu cywilnego, który jeszcze do 31 grudnia 2016 r. określał, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin ten upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Natomiast zgodnie z ustawą z 1951 r. o dniach wolnych od pracy sobota nie jest dniem wolnym od pracy. W znowelizowanym artykule 115 kc wprowadzono zmiany i dodano także ten dzień. Co to oznacza w praktyce?

Czytaj dalej „Termin upływający w sobotę – zmiany od 1.1.2017 r.”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Sprzedaż przez Internet – kiedy działalność gospodarcza?

Co do zasady sprzedaż za pośrednictwem Internetu podlega opodatkowaniu. Są sytuacje, w których sprzedający będzie zwolniony z obowiązku opodatkowania sprzedaży w podatku PIT, ale o tym innym razem. W tym wpisie postaram się odpowiedzieć na pytanie – czy sprzedając rzeczy w Internecie musimy założyć działalność gospodarczą, czy nie? Odpowiedź brzmi: to zależy. 😉 Postaram się to wyjaśnić.

Czytaj dalej „Sprzedaż przez Internet – kiedy działalność gospodarcza?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Język prawniczy a język prawny – różnica

Zastanawiasz się jaka jest różnica między językiem prawniczym, a językiem prawnym? Myślałeś, że są to synonimy? Otóż nie!

Język prawny jest to język przepisów i norm prawnych zawarty w aktach prawnych takich jak Konstytucja, ustawy czy rozporządzenia.

Język prawniczy to język, którym jako prawnik posługuję się na co dzień. Mówiąc wprost jest to język używany przez osoby stosujące i interpretujące prawo.

Czy wiesz już dlaczego ten blog to „Dziennik Prawniczy” a nie „Dziennik Prawny”? 😉

 

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉