Jak ograniczyć ryzyko udziału w karuzeli podatkowej?

Uznanie przez organ podatkowy, że przedsiębiorca uczestniczył w karuzeli podatkowej wiąże się z licznymi negatywnymi konsekwencjami. Opóźnienie zwrotów podatku VAT, odmowa prawa do odliczenia podatku VAT, konieczność zapłaty zaległego podatku z odsetkami, a nawet konsekwencje karnoskarbowe. Brzmi groźnie, prawda? W tym artykule wyjaśnię Ci, co powinieneś zrobić, aby ograniczyć ryzyko udziału w karuzeli podatkowej.

Czytaj dalej „Jak ograniczyć ryzyko udziału w karuzeli podatkowej?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Dochody nieujawnione a odpowiedzialność karnoskarbowa

Dochody nieujawnione to przyjęte w praktyce określenie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych. Sankcyjny, zryczałtowany podatek od takich przychodów wynosi aż 75% podstawy opodatkowania. Czy poza konsekwencjami podatkowymi podatnik powinien obawiać się skutków karnoskarbowych?

Czytaj dalej „Dochody nieujawnione a odpowiedzialność karnoskarbowa”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Dochody nieujawnione

Dochody nieujawnione to przyjęte w praktyce określenie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych. W tym artykule dowiesz się, jakie konsekwencje podatkowe grożą podatnikowi w razie stwierdzenia przez organ podatkowy istnienia takich przychodów.

Czytaj dalej „Dochody nieujawnione”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Podatek z tytułu darowizny

Kiedy trzeba zapłacić podatek z tytułu darowizny?

Co do zasady, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny. Ustawodawca przewidział jednak szereg zwolnień zarówno podmiotowych jak i przedmiotowych, a także wprowadził kwotę wolną od podatku, której wysokość zależy od przynależności do grupy podatkowej. W artykule zajmę się analizą podmiotowych zwolnień podatkowych oraz wskażę różnice między poszczególnymi grupami podatkowymi, dla których przewidziana jest inna kwota wolna od podatku.

Czytaj dalej „Kiedy trzeba zapłacić podatek z tytułu darowizny?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Do kiedy Pit-37?

Do kiedy złożyć PIT-37 w 2017 r.?

Obecnie podatnicy mają możliwość złożenia deklaracji PIT na 3 różne sposoby. Osobiście – składając go w okienku podawczym właściwego Urzędu Skarbowego, korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego oraz przez Internet – w formie elektronicznej przy użyciu aplikacji e-Deklaracje. Do kiedy należy złożyć PIT-37 za 2016 rok?

Czytaj dalej „Do kiedy złożyć PIT-37 w 2017 r.?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉