Kiedy wykroczenie skarbowe, a kiedy przestępstwo skarbowe?

Rozróżnienie wykroczenia skarbowego od przestępstwa skarbowego ma istotne znaczenie dla określenia prawidłowej kwalifikacji zarzucanego sprawcy czynu. Dla wykroczenia skarbowego oraz dla przestępstwa skarbowego przewidziane są odmienne konsekwencje karnoskarbowe. Dlatego warto wiedzieć, kiedy czyn stanowi wykroczenie skarbowe, a kiedy przestępstwo skarbowe.

Wykroczenie skarbowe

Wykroczenie skarbowe wyróżnia przede wszystkim rodzaj grożącej kary – jest nim wyłącznie kara grzywny określona kwotowo. Z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia wówczas, gdy uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, o ile kodeks tak stanowi. Mowa tutaj o tzw. wypadkach mniejszej wagi wskazanych w kodeksie karnym skarbowym oraz czyny, w których wskazano wprost, iż są one wykroczeniem skarbowym.

Co do zasady, kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przestępstwo skarbowe

Przestępstwo skarbowe to czyn zabroniony przez kodeks karny skarbowy karą grzywny w stawkach dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności. Przestępstwo skarbowe popełnione jest wówczas, gdy uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu przekracza pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Odnosząc się zaś do kary pozbawienia wolności, jeżeli kodeks skarbowy nie stanowi inaczej, trwa ona najkrócej 5 dni, a najdłużej 5 lat. Kara ograniczenia wolności wymierzana jest do lat 2

Ustawowy próg

Jak zapewne zauważyłeś, pięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia rozgranicza wykroczenie skarbowe od przestępstwa skarbowego. Kwota ta stanowi tzw. ustawowy próg. Minimalnym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Musisz mieć świadomość tego, że przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia, które z roku na rok jest coraz wyższe, jest jego wysokość w chwili popełnienia czynu, a nie w czasie późniejszym (np. chwili orzekania).

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj wynik równania (liczba) *