Zachowanie terminu do wniesienia pisma w prawie karnym

Zachowanie terminu do wniesienia pisma w prawie karnym odgrywa bardzo ważną rolę zwłaszcza w odniesieniu do środków zaskarżenia (np. apelacja, zażalenie). W przypadku pism wnoszonych osobiście do biura podawczego sądu nie ma wątpliwości, jednak co wówczas, gdy pismo wysyłamy listem?

Data stempla pocztowego

Wniesienie pisma do sądu w wyznaczonym terminie jest bardzo istotne. Pismo spóźnione podlega odrzuceniu i nie wywołuje skutków prawnych. Konsekwencją tego może być uprawomocnienie się wyroku, który chcieliśmy skarżyć. Z terminami w prawie karnym spotykamy się bardzo często, głównie przy środkach zaskarżenia (np. apelacja, zażalenie). By móc uznać, że pismo zostało wniesione do sądu w terminie należy je złożyć najpóźniej ostatniego dnia. Może to uczynić w biurze podawczym sądu albo… wysłać go listem.

Art. 124 k.p.k.

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, w polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi polskiego statku morskiego – kapitanowi statku.

Z powyższego zapisu wynika jednoznacznie, że w postępowaniu karnym zniesiony został monopol Poczty Polskiej na doręczanie pism w postępowaniu karnym. Dla skuteczności „fikcji doręczenia” jest każdy podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej. Wraz z nadaniem takiego listu zachowany zostaje termin na złożenie pisma.

Tak więc, to data nadania, a nie data dostarczenia przesyłki ma znaczenie dla zachowania terminu. Dlatego ważnym jest, aby wszystkie pisma adresowane do sądu wysyłać listem poleconym lub innym rodzajem przesyłki, w której będziemy mieli potwierdzenie nadania wraz z numerem przewozowym. Może to się okazać przydatne np. w razie jej zagubienia przez przewoźnika.

Nie tylko listownie

Cenną informacją jest, że pismo może zostać także nadane w polskim urzędzie konsularnym.

Są również takie podmioty jak żołnierz, osoba pozbawiona wolności czy też członek załogi polskiego statku morskiego, którzy z oczywistych przyczyn nie mają możliwości nadania listu u przewoźnika . Ustawodawca wskazuje, iż dla tych osób, złożenie pisma do wskazanego miejsca/osoby jest równoznaczne z zachowaniem terminu.

I tak – żołnierz, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, może złożyć pismo w dowództwie jednostki wojskowej, osoba pozbawiona wolności w administracji zakładu karnego, a członek załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj wynik równania (liczba) *