Dochody nieujawnione a odpowiedzialność karnoskarbowa

Dochody nieujawnione to przyjęte w praktyce określenie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych. Sankcyjny, zryczałtowany podatek od takich przychodów wynosi aż 75% podstawy opodatkowania. Czy poza konsekwencjami podatkowymi podatnik powinien obawiać się skutków karnoskarbowych?

Czytaj dalej “Dochody nieujawnione a odpowiedzialność karnoskarbowa”

Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia?

Zawezwanie do próby ugodowej jest rodzajem postępowania pojednawczego przed sądem, w którym jedna ze stron wzywa drugą do zawarcia ugody o określonej treści. Czy wiele takich postępowań kończy się zawarciem przez strony ugody sądowej? Nie. To raczej pojedyncze przypadki. Zawezwanie odgrywa jednak istotną rolę w kwestii terminu przedawnienia.

Czytaj dalej “Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia?”

Jazda po alkoholu – kiedy przestępstwo, a kiedy wykroczenie?

Jazda pod wpływem alkoholu może być przestępstwem, wykroczeniem albo… ani jednym, ani drugim – jeśli zmieścisz się w dopuszczalnym przez ustawodawcę “limicie”. W artykule dowiesz się wszystkich istotnych zagadnień związanych z jazdą po alkoholu (m.in. rozróżnienie stanu nietrzeźwości od stanu po użyciu alkoholu, kwalifikacja prawna czynu, konsekwencje prawne).

Czytaj dalej “Jazda po alkoholu – kiedy przestępstwo, a kiedy wykroczenie?”

Sprzedaż, faktura VAT a przedawnienie

Sprzedajesz towar, wydajesz go kupującemu, wystawiasz fakturę VAT z odroczonym terminem płatności i oczekujesz na przelew. To najczęściej stosowany schemat przy sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorcę. Dotyczy on głównie umów między przedsiębiorcami. Zastanawiasz się jaki jest wówczas termin przedawnienia roszczenia o zapłatę? Możesz być zdziwiony, bo jest on bardzo krótki!

Czytaj dalej “Sprzedaż, faktura VAT a przedawnienie”