Do kiedy Pit-37?

Do kiedy złożyć PIT-37 w 2017 r.?

Obecnie podatnicy mają możliwość złożenia deklaracji PIT na 3 różne sposoby. Osobiście – składając go w okienku podawczym właściwego Urzędu Skarbowego, korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego oraz przez Internet – w formie elektronicznej przy użyciu aplikacji e-Deklaracje. Do kiedy należy złożyć PIT-37 za 2016 rok?

Termin właściwy dla PIT-37, ale nie tylko…

Termin, do którego należy złożyć deklarację PIT-37 wyznaczony jest przez ustawodawcę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto wiedzieć, że termin do składania deklaracji PIT-37 właściwej dla podatników uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, o dzieło lub umowę zlecenia, a także świadczeń socjalnych jest identyczny także dla innych deklaracji: PIT-36 (działalność gospodarcza), PIT-36L (działalność gospodarcza rozliczana liniowo), PIT-38 (dochody m.in. z kapitałów pieniężnych), PIT-39 (dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przed upływem okresu 5 lat od jej nabycia).

Co do zasady – 30 kwietnia

Gdzie szukać odpowiedzi na zadane pytanie? W ustawie. 😉

Art.  45. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [Zasady składania zeznań podatkowych]

1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Generalną zasadą jest, że powyższe deklaracje należy złożyć do 30 kwietnia. ALE w tym roku 30 kwietnia przypada w niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Teoretycznie termin do złożenia deklaracji powinien upływać w poniedziałek, ale 1 maja (poniedziałek) jest również ustawowym dniem wolnym od pracy (jakie dni są wolnymi od pracy napisałem w tym artykule), a więc…

PIT-37 za 2016 r. możesz złożyć do 2 maja

Mając na uwadze te okoliczności deklaracje PIT-37 (a także PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) za rok 2016 r. można złożyć do końca dnia 2 maja 2017 r.

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj wynik równania (liczba) *