Dokumentacja medyczna za darmo

Od dzisiaj każdy pacjent uzyska bezpłatnie dokumentację medyczną z placówki medycznej. Dotychczas wiązało się to z wysokimi opłatami, zwłaszcza gdy dokumenty składały się z wielu stron. Zmiana związana z wdrożeniem tzw. ustawy sektorowej na potrzeby RODO niewątpliwie jest pozytywna. Istnieje jednak jeden haczyk… dotyczy to wyłącznie dokumentów medycznych udostępnianych po raz pierwszy.

Co się zmieniło?

Dotychczas było tak, że za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych mógł pobierać opłatę (poza nielicznymi wyjątkami). Tak też przeważnie było. Dzięki ustawie sektorowej zmianie uległ art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dodano w nim zapis, zgodnie z którym, opłaty tej nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 (przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku) i 5 (na informatycznym nośniku danych) oraz ust. 3 (przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)).

To dobra wiadomość dla osób, które potrzebują dokumentacji medycznej na potrzeby postępowań karnych lub cywilnych. Dotychczas wiązało się to z reguły z koniecznością poniesienia opłat. I… nie były one niskie. Dokumentacje medyczne są przeważnie bardzo obszerne, a opłata pobierana jest od każdej strony lub każdego informatycznego nośnika danych (np. płyta CD). Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie dokumentacji udostępnianej przez placówkę medyczną po raz pierwszy.

Czym jest ustawa sektorowa?

Tzw. ustawa sektorowej wdraża unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO na potrzeby setek ustaw z różnych dziedzin. Jeśli jesteś ciekaw, jakie jeszcze zmiany weszły w życie możesz zapoznać się z całym aktem prawnym, który dostępny jest w bazie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych). Jego pełna nazwa to ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉