Czy można wypić piwo w miejscu publicznym?

Zastanawiasz się, czy możesz wypić piwo w miejscu publicznym (np. w parku lub na ulicy)? Czy jest to zależne od rodzaju lub „mocy” (stężenia alkoholu etylowego) piwa? Czym w ogóle charakteryzuje się miejsce publiczne? Wszystkiego dowiesz się w tym artykule.

Co na to ustawodawca?

Odpowiedzi na zadane w artykule pytanie należy poszukiwać w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Art. 14 ust. 2a ww. ustawy brzmi:
Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Z powyższego przepisu wynika, że zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym z wyjątkiem tam wskazanym. Pozostaje udzielenie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania. Czy piwo jest „napojem alkoholowym” w każdym przypadku oraz co należy rozumieć przez zwrot „miejsce publiczne”.

Czy piwo jest napojem alkoholowym?

Różnorodność piw sprawia, że niemal każdy może znaleźć odpowiedzi rodzaj piwa, który spełni jego oczekiwania. Ustawodawca dla uznania piwa za napój alkoholowy bierze jednak pod uwagę tylko jeden czynnik – stężenie alkoholu etylowego w piwie.

Art. 46 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że:
Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

Oznacza to, że za nie można spożywać piwa w miejscu publicznym, które zawierają alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Tym samym ustawodawca nie zabrania nam spożywania piwa bezalkoholowego oraz takiego, które ma nie więcej niż 0,5% obj. alkoholu. Każdy rodzaj piwa, który przewyższa stężenie 0,5% jest napojem alkoholowym i takiego piwa nie możesz spożywać w miejscu publicznym.

Co jest miejscem publicznym?

Ustawodawca niestety nie doprecyzował tego pojęcia w ustawie, dlatego posiłkować trzeba się dorobkiem orzecznictwa i literatury. Generalnie za miejsce publiczne uważa się takie miejsce, które służy ogółowi i dostępne jest dla wszystkich. To takie miejsce, z którego korzysta nieokreślona liczba niezidentyfikowanych osób. Mówiąc prościej będzie to miejsce ogólnodostępne, do którego ma dostęp większa i niesprecyzowana liczba osób. Przykładowo, będzie to ulica, plac, park, sklep czy obiekt użyteczności publicznej (dworzec, urząd). Co ciekawe, dla uznania miejsca za publiczne nie ma znaczenia to, że w danym momencie poza sprawcą nikt poza nim samym tam się nie znajdował. Nie ma także znaczenia kwestia własności do danego miejsca. Tym samym, jeśli przykładowo park lub skwer jest własnością prywatną, ale ogólnodostępną (a więc dostępną dla wszystkich bez wyłączeń), to także będzie miejscem publicznym.

Podsumowanie

Wniosek z powyższego wywodu jest taki, że możesz spożywać piwo w miejscu publicznym, ale tylko bezalkoholowe lub takie, którego zawartość stężenia alkoholu etylowego nie przekracza 0,5%. To zapewne dobra wiadomość dla osób, które lubią w cieplejsze dni wypić piwo „pod chmurką”. 🙂

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj wynik równania (liczba) *