Kiedy rozwód bez orzekania o winie?

Orzekając rozwód sąd musi orzec o tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady umożliwiający orzeczenie rozwodu bez rozstrzygania o winie którejkolwiek ze stron. W artykule dowiesz się, kiedy możliwy jest rozwód bez orzekania o winie.

Czytaj dalej „Kiedy rozwód bez orzekania o winie?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Pozytywne przesłanki rozwodowe

Pozytywne przesłanki rozwodowe

Rozwód jest instytucją prawną pozwalającą rozwiązać małżeństwo za życia małżonków. Można powiedzieć, że polskie prawo rodzinne opiera się na pewnych zasadach. Są to niewątpliwie zasady trwałości małżeństwa, ochrony rodziny założonej przez małżonków oraz ochrony dobra małoletnich dzieci.

Mając na względzie powyższe zasady, aby zakończyć małżeństwo przez rozwód  nie jest wystarczająca wola jednego czy nawet obojga małżonków. Konieczne jest spełnienie określonych przez prawo przesłanek wskazanych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Te z kolei możemy podzielić na przesłanki pozytywne i negatywne. Sad rozpatrujący sprawę rozwodową, powinien w pierwszej kolejności ustalić czy zaistniały przesłanki pozytywne, a następnie zbadać czy nie zaistniały przesłanki negatywne. W dzisiejszym wpisie postaram się przedstawić jakie wyróżniamy pozytywne przesłanki rozwodowe.
Czytaj dalej „Pozytywne przesłanki rozwodowe”

Autor: Aleksandra Urban