Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia?

Zawezwanie do próby ugodowej jest rodzajem postępowania pojednawczego przed sądem, w którym jedna ze stron wzywa drugą do zawarcia ugody o określonej treści. Czy wiele takich postępowań kończy się zawarciem przez strony ugody sądowej? Nie. To raczej pojedyncze przypadki. Zawezwanie odgrywa jednak istotną rolę w kwestii terminu przedawnienia.

Czytaj dalej „Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Sprzedaż, faktura VAT a przedawnienie

Sprzedajesz towar, wydajesz go kupującemu, wystawiasz fakturę VAT z odroczonym terminem płatności i oczekujesz na przelew. To najczęściej stosowany schemat przy sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorcę. Dotyczy on głównie umów między przedsiębiorcami. Zastanawiasz się jaki jest wówczas termin przedawnienia roszczenia o zapłatę? Możesz być zdziwiony, bo jest on bardzo krótki!

Czytaj dalej „Sprzedaż, faktura VAT a przedawnienie”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉