Podatek z tytułu darowizny

Kiedy trzeba zapłacić podatek z tytułu darowizny?

Co do zasady, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny. Ustawodawca przewidział jednak szereg zwolnień zarówno podmiotowych jak i przedmiotowych, a także wprowadził kwotę wolną od podatku, której wysokość zależy od przynależności do grupy podatkowej. W artykule zajmę się analizą podmiotowych zwolnień podatkowych oraz wskażę różnice między poszczególnymi grupami podatkowymi, dla których przewidziana jest inna kwota wolna od podatku.

Czytaj dalej „Kiedy trzeba zapłacić podatek z tytułu darowizny?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉