Pozew o zapłatę – ile wynosi opłata od pozwu?

Wnosząc do sądu powództwo o zapłatę powinniśmy co do zasady uiścić opłatę od pozwu. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę od pozwu w wysokości stałej lub stosunkowej. Wysokość tej opłaty zależy od tzw. wartości przedmiotu sporu (WPS). Wartość przedmiotu sporu to w dużym uproszczeniu kwota pieniężna, której dochodzisz sądownie. Ile wynosi opłata od pozwu o zapłatę?

Czytaj dalej „Pozew o zapłatę – ile wynosi opłata od pozwu?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉