Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy z powodu zwłoki w spełnieniu świadczenia pieniężnego?

W trakcie zawierania umów bardzo często można znaleźć postanowienia zastrzegające tzw. karę umowną. Kara umowna to ​zastrzeżenie w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym?

Czytaj dalej „Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy z powodu zwłoki w spełnieniu świadczenia pieniężnego?”

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉